Coach voor

Rouwbegeleiding

Psychosomatische klachten

Traumaverwerking (PTSD)

Mijn vorige ‘werkzameleven in de KNO-praktijk en het St.Antonius Hospital Kleve  (D) 

EERSTE HULP BIJ PSYCHISCHE PROBLEMEN

 

https:// tasso-regressionstherapie.de

 

Wat is interessanter dan hoofdpersoon in je eigen spannende boek met onverwachte wendingen te zijn?

 

De trans-personale regressie-therapie is de ‘Koningin’ van de psychotherapie, snel, grondig, blijvende genezing

Deze therapievorm biedt mensen de mogelijkheid situaties uit het verleden op te halen, die in het hier en nu een

stoorzender zijn. Daarmee  worden onbegrepen storingen in het heden, die als een mol telkens weer de kop opsteken

verwerkt.

 

Van deze stoor-factor worden lessen getrokken en daarna uit het dagelijkse leven verwijderd.

Dit plotse inzicht is in de regel heel emotioneel, wordt ‘Katharsis’ genoemd.

 

Rol van de therapeut

De rol van de therapeut is bescheiden. Hij stuurt aan, volgt, verdiept en zorgt ervoor dat de client zèlf zijn eigen indrukken krijgt.  (Je eigen foto-album of video en géén suggesties van de therapeut.) De therapeut gaat ‘erin’ of blijft  juist op afstand van de situatie, die best heftig kan zijn. Zodat de client niet uit de sessie ‘vlucht’ of deze voortijdig beëindigt.

(De ervaring in de stoel van de therapeut is nooit zo erg als de oorspronkelijke traumatische situatie was,  die we met alle mogelijke energie proberen te onderdrukken en te vergeten…!)

 

Vooraf weet de therapeut en de client niet waar ze terecht komen: Komen ze in dit leven? als kind) een bewusteloze toestand, ’vergeten’, gevangenschap of een onverwerkte traumatische situatie uit een ver verleden

Naast de pure regressie-situatie is ‘energie-werk’,  is er imaginatie, letterlijk spreken met mensen, innerlijke getraumatiseerde kinderen, emotie’s, onbegrepen voorwerpen, vragen naar de betekenis etc, die tijdens de sessie opgedoken zijn.

 

Terugkerende gedachten

En dominante gebeurtenissen uit vorige levens die de kop opsteken. Deze levens zijn afgescheiden, maar toch verbonden en storen in het hier en nu. Bij navraag weten dat ze niet dat ze al dood zijn. Wellicht kunnen deze eigen vorige levens in de huidige geïntegreerd worden. Of we helpen hen hun weg naar ‘boven’ te vinden.

 

Na het intreden van de dood wordt vanaf de ‘Plaats van Overzicht’ op het afgelopen leven terug gekeken.

Dit is ook bekend van Na-Dood ervaringen van mensen die na reanimatie verder leven.

 

Deze therapie geeft de mogelijkheid nu en bewust vóór de dood op gebeurtenissen van dit- of de afgelopen levens terug te zien.

 

Wat zijn de laatste gedachten, welke voor-onderstellingen of beslissingen werden genomen ?

Waar willen we niet aan herinnerd worden ?

 

Het ‘Schaduw-leven’ We helpen mensen met RESPECT hun problemen onder ogen te zien en er door heen te gaan.

 

Terug naar vorige levens: klingt in onze christelijke cultuur vreemd en onmogelijk, maar ikzelf en vele anderen hebben voorstellingen uit de baby-tijd, kastelen, landschappen, militairen uniformen, mode, in het hier en nu, het museum of in het internet kunnen terug plaatsen.

 

De zitting zelf: Trance

Een hypnose is bijna nooit nodig. Een diepe rust hebben we bijna nooit nodig. Een bepaalde spanning is nodig om de ingang naar het onderbewustzijn makkelijker te focussen. Pijnklachten of zorgen, of onbepaalde als ‘psycho-somatisch’ bestempelde klachten zorgen bij de client al voor nervositeit of spanning vóór de zitting. Het is dus niet nodig om een client eerst met behulp van hypnose tot rust te brengen en de spanning nadien weer op te wekken.

 

Je hebt het gevoel dat je net als bij een een bezoek of een visite elk moment kunt opstaan, de vogels buiten hoort fluiten, de hond hoort blaffen …etc. En toch sta je meer open voor beelden, herinneringen, ’fantasieën’ die net als in een waak-droom voor je verschijnen.

Kom je zoals in een spannend boek, dieper in het verhaal, dan ben je zo geconcentreerd dat de omgevingsgeluiden niet meer waargenomen worden.

Maar nog steeds ben je zelf meester over de situatie en zeker geen willoos wezen, zoals bij theater-hypnose.

 

Het verdiepen van de trance is: concentratie op lichamelijke gevoelens, opkomende emotionele stemmingen, opkomende gedachten aan situaties, bepaalde regelmatig gebruikte woorden, zinnen en meningen, zijn de bruggen naar het onderbewuste.

 

Op bepaalde plekken van het lichaam, is het gevoel of gevoelens van druk en spanning gelokaliseerd.

We zoeken naar situaties in dit leven die deze hebben ge-restimuleerd.

Deze over het algemeen kleine oorzaken, hebben grote gevolgen gehad.

Veel groter dan logisch zou zijn.

 

Om de gevoelens te versterken is, na toestemming van de client, een druk op de aangegeven plek of instructie van de therapeut nodig om dit zelf te doen. Er bestaan kennelijk blokkades die dit niet-weten in stand houden. Ook al lijken gedachten in het begin nog zo ongegrond en onmogelijk, toch helpen we clienten de oorzaak te vinden… die al heel lang geleden kan zijn gebeurd.

Of via associatie of door er van buitenaf naar te kijken, dissociatie.


Dissociatie is in het begin veiliger, maar we moeten toch door de gevoelens heen om de catharsis te ervaren.


De geschiedenis is wat het is, maar de gevolgen zijn voorbij!

Testimonial

 

Welcome to our website! We're here to help educate you grow in your spritiual walk. We hope you take advantage of this resource and visit us often. Be sure to add our site to your list of "favorites" in your Internet browser. We frequently update our information, and we wouldn't want you to miss any important details.

Galerie

Copyright ©2020 Alle rechten voorbehouden